Ansatte

Helene Mork

Salgs- og markedssjef

Anders Høstmælingen

Prosjektleder, tidligfase

Erland Lia

Prosjektleder, ettermarked og service

Fredrik Staubo Jensen

Eiendomsutvikler

Reidun Haaland

Prosjektleder

Sindre Juel Berg

CFO / Konst. Adm. dir