Ansatte

Helene Mork

Salgs- og markedssjef

Anders Høstmælingen

Prosjektleder, tidligfase

Morten Hotvedt

Adm Dir / Eiendomsutvikler

Erland Lia

Prosjektleder, ettermarked og service

Fredrik Staubo Jensen

Eiendomsutvikler

Eivind Brekke Johnsen

Controller