Ansatte

Helene Mork

Markedsansvarlig

Anders Høstmælingen

Prosjektleder, tidligfase

Anette Gjestemoen

Prosjektleder, gjennomføringsfase

Robert Hegna Jansen

Prosjektcontroller

Morten Hotvedt

Adm Dir / Eiendomsutvikler

Erland Lia

Prosjektleder, ettermarked og service

<