Ansatte

Anders Høstmælingen

Prosjektleder, tidligfase

Helene Mork

Salgs- og markedssjef

Erland Lia

Prosjektleder, ettermarked og service

Sindre Juel Berg

CFO / Konst. adm. dir.

Reidun Haaland

Prosjektleder

Fredrik Staubo Jensen

Eiendomsutvikler