Ansatte

Helene Mork

Markedsansvarlig

Anders Høstmælingen

Prosjektleder, tidligfase

Anette Gjestemoen

Prosjektleder, gjennomføringsfase

Sigmund Løkensgard

Prosjektassistent

Robert Hegna Jansen

Prosjektcontroller

Morten Hotvedt

Adm Dir / Eiendomsutvikler

<