The Oak

Kobbervikdalen 149, Kobbervikdalen Del:

The Oak ligger i umiddelbar nærhet til E18 og med gode muligheter for profilering.

I det eksisterende næringsområdet i Kobbervikdalen, kommer The Oak på en av få gjenværende tomter som ikke er bebygd. Bygget er tiltenkt rett i underkant av 6000 m2 hvor arealet er fordelt likt mellom kontorfasiliteter og lager. Tomten er ferdig regulert og mulig byggestart er 2018-2019. Prosjektet er svært fleksibelt og det er mulighet for flere leietakere. Lageret har høyeste takhøyde på 10 meter. Under gitterdragerne vil høyde være fra 7,7 til 8,7 meter.

Området ligger strategisk plassert langs E18 og har avkjøringsmulighet fra begge retninger. Eiendommen ligger kun seks kilometer syd for Drammen sentrum. Det passerer i snitt 31 500 kjøretøy hvert døgn på E18, hvorav 12 % er transport/logistikk. Tomtens plassering sørger for god profilering ut mot E18. I tillegg til effektiv ankomst med bil, finnes det bussholdeplass like i nærheten, samt gang- og sykkelsti som fører tilbake til sentrum.

Kontakt

Morten Hotvedt


Petter Warloff Berger