The Oak

Kobbervikdalen 155 Del:

The Oak ligger i umiddelbar nærhet til E18 og med gode muligheter for profilering.

The Oak ligger strategisk plassert langs E18 og har avkjøringsmulighet fra begge retninger. Eiendommen på 8,5 DAA ligger kun seks kilometer syd for Drammen sentrum. Det passerer i snitt 31 500 kjøretøy hvert døgn på E18, hvorav 12 % er transport/logistikk. Tomtens plassering sørger for god profilering ut mot E18. I tillegg til effektiv ankomst med bil, finnes det bussholdeplass like i nærheten, samt gang- og sykkelsti som fører tilbake til sentrum.

https://www.finn.no/realestate/businessrent/ad.html?finnkode=150300973

 

 

Meld din interesse

Kontakt

Sverre Broder Lund

Malling & Co Drammen