Upstream

Vinjes gate 1, Drammen Del:

Nøkkelinfo

Areal

12000 m2

Type

Næring

Etasjer

7

Ledig

under utvikling

Parkering

50

Vår visjon for UP STREAM er å skape et ikonisk og innovativt kontorbygg i Drammen med klare røtter til byens fortid som industrisamfunn.

Elvebyen Drammens historiske framvekst har vært nært knyttet til treforedlingsindustrien og de første bydannelsene her var konsentrert rundt elvemunningen. Dette ønsker vi å gjenspeile i et fremoverrettet kontorbygg med en stolt og tydelig glass-og trefasade. Vi arbeider for at bygget skal bli opptil 12 000 kvm med førsteklasses kontorfasiliteter og servicefunksjoner. Et bygg som kan forene historie og fremtid i et Drammen i stadig endring.

Vinjesgate 1 ligger strategisk plassert ved det trafikale knutepunktet Øvre Sund bru. Her møter elvepromenaden for syklister og fotgjengere tre store ferdselsårer for motorisert trafikk til Sundland, gjennom sentrum og i tunnel mot Åssiden og Brakerøya. Bygget vil således ligge meget sentralt for gående, syklende, kjørende og vil ha nærhet til kollektivknutepunktene i Drammen sentrum. Det passerer i snitt 16.100 kjøretøy i døgnet i rundkjøringen ved bygget, hvorav 8 % er transport/logistikk. Hovedtrassé for buss på Bragernes ligger i umiddelbar nærhet. 

Kontakt

Anders Høstmælingen

Vestaksen Eiendom


Morten Hotvedt